Актуальність впровадження системи HAССP в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Система НАССР є науково обґрунтованою, гарантує виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників. HACCP is scientifically sound, ensures production of safe products by identifying and controlling hazards.

Опис

Ключові слова

небезпечні чинники, харчова продукція, системи HAССP, Hazard, food products, system HACCP, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Загородна, О. О. Актуальність впровадження системи HAССP в Україні / О. О. Загородна, А. І. Салюк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 711.