Пюре-напівфабрикат з цукрового буряку (Патент на корисну модель № 55074)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пюре-напівфабрикат з цукрового буряку містить овочеве пюре та пюре з цукрового буряку, а також лимонну й аскорбінову кислоти. A puree half-finished product of sugar beet contains vegetable puree, sugar beet puree and citric and ascorbic acids.

Опис

Ключові слова

лимонна кислота, аскорбінова кислота, пюре-напівфабрикат, цукровий буряк, citric acid, ascorbic acid, рuree half-finished product, sugar beet, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 55074 U Україна, A23L 1/06. Пюре-напівфабрикат з цукрового буряку / Г. М. Бандуренко, Л. М. Хомічак, М. Г. Писарєв ; заявник НУХТ. – № u 201004335 ; заявл. 14.04.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010 р.

Зібрання