Розширення асортименту функціональних виробів у ресторанній індустрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблення та впровадження нових продуктів кондитерського виробництва, багатих на білки, харчові волокна, вітаміни, мінеральні речовини. Для оптимізації харчування провідна роль належить функціональним продуктам харчування, з підвищеною харчовою цінністю за використанням природних біологічно активних добавок. Development and introduction of new confectionery products rich in protein, dietary fiber, vitamins, minerals. For optimization of nutrition the leading role belongs to functional foodstuffs, with the increased nutritional value by use of natural biologically active additives/

Опис

Ключові слова

інноваційний розвиток, борошняні кондитерські вироби, хімічний склад, здорове харчування, білки, харчові волокна, вітаміни, мінеральні речовини, природні біологічно активні добавки, рецептури, вки, innovative development, flour confectionery, chemical composition, healthy nutrition, proteins, dietary fiber, vitamins, minerals, natural biologically active additives, formulations, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту функціональних виробів у ресторанній індустрії / О. М. Кирпіченкова, І. В. Дочинець, С. С. Ковальчук // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія. - Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 83