Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалах конференції наведено доповіді за такими напрямами: стан та шляхи ресурсо- й енергозаощадження на підприємствах харчової промисловості; інноваційні та ресурсоощадні технології продуктів харчування; використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів харчування; інноваційні технології пакування харчових продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки; інноваційні складові створення паку- вального обладнання; енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості; шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової промисловості. The materials of the conference report are the following areas: state and ways of resource and energy saving at enterprises food industry; innovative and resource-saving technologies food; the use of alternative raw materials food technology; Innovative packaging technology food; energy saving and resource saving technologies manufacture of packaging; creating innovative packaging components MCUs equipment; energy management in food industry; ways to improve production logistics in the food industry.

Опис

Ключові слова

ресурсоощадні технології, енергоощадні технології, пакування, resource saving technologies, saving technologies, packing

Бібліографічний опис

Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2015. – 198 с.

Зібрання