Регулювання ефективної в´язкості сироваткових напоїв з харчовими волокнами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено вплив різних видів харчових добавок на зміну ефективної в’язкості сироваткових напоїв при будь-яких температурах та виявлено, що найкраще зв’язують і утримують вологу апельсинові харчові волокна завдяки своїм гідрофільним властивостям та відкритій і розширеній структурі ланки. Хоча при виробництві сироваткових напоїв підвищеної в’язкості інші досліджувані нами рослинні інгредієнти теж забезпечують необхідні реологічні показники і запобігають утворенню осаду. The influence of different types of food additives to change the effective viscosity of whey drink at all temperatures and found that the best bind and retain moisture orange fiber due to its hydrophilic properties and open and enlarged the structure level. Although the production of beverages increased serum viscosity others we have studied herbal ingredients also provide the required rheological parameters and prevent the formation of sludge

Опис

Ключові слова

сироваткові напої, whey beverages, харчові волокна, fiber, в´язкість, viscosity, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Красуля, О. О. Регулювання ефективної в´язкості сироваткових напоїв з харчовими волокнами / О. О. Красуля, М. О. Красуля // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 78-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2012 р. - К.: НУХТ, 2012. - С. 240-242