Вплив концентрації сусла на бродильну активність різних рас дріжджів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою роботи є дослідження інтенсивність бродіння, в залежності від концентрацій пивного сусла. The purpose of the work is to study the fermentation intensity, depending on the concentrations of beer wort.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, інтенсивність бродіння, зброджування сусла, раси дріжджів, intensity of fermentation, fermentation of wort, race of yeast

Бібліографічний опис

Вплив концентрації сусла на бродильну активність різних рас дріжджів / О. Ю. Руденко, А. В. Ковч, Б. І. Хіврич, Б. В. Роздобудько, та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 266.