Спосіб виробництва харчової добавки з рослинно-бобової сировини (Деклараційний патент на винахід № 39435 А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Анотація (реферат) Спосіб виробництва харчової добавки з рослинно-бобової сировини, що включає приймання і підготовку сировини, миття сировини, волого-термічну обробку, подрібнення, фасування, пакування, маркування, який відрізняється тим, що волого-термічну обробку здійснюють в екструдері при температурі 170-180°С і тиску 5,6-5,7 МПа. Method of food supplements with plant-bean raw materials, including receiving and training materials, cleaning materials, wet-heat treatment, grinding, packing, labeling, which is characterized in that wet-heat treatment is carried out in an extruder at a temperature of 170-180 ° C and a pressure of 5,6-5,7 MPa.

Опис

Ключові слова

рослинно-бобова сировина, vegetable-bean stuff, екструдер, вологотермічна обробка, extruder, wetheat treatment, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 39435 UA, МПК МПК 7 А 23И /18 Спосіб виробництва харчової добавки з рослинно-бобової сировини / Клименко М. М., Кишенько І. І., Гапченко, О. В., Гащук, О. І., Лопатін Г. І. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № 2000074530 ; заявл. 27.07.00 ; опубл. 15.06.01 , Бюл. № 5, 2001 р.

Зібрання