Дослідження сучасних кулінарних трендів у закладах ресторанного господарства міста Києва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено дослідження кулінарних трендів у закладах ресторанного господарства міста Києва. Проаналізовано інноваційні кулінарні техніки та технологї, які використовують заклади ресторанного господарства. Наведено доцільність їх використання для збільшення прибутку закладів. The work presents a study of culinary trends in restaurants in the city of Kyiv. Innovative culinary techniques and technologies used by restaurants are analyzed. The expediency of their use to increase the profit of institutions is indicated.

Опис

Ключові слова

кулінарні тренди, заклади ресторанного господарства, фудпейринг, сувід, молекулярна кулінарія, culinary trends, restaurant establishments, foodpairing, souvid, molecular cooking, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Діденко, Д. Дослідження сучасних кулінарних трендів у закладах ресторанного господарства міста Києва / Д. Діденко, А. Ущаповський // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 7 – 8 жовтня 2021 р.. – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2021. – С. 28–30