Комплексная оценка качества водки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье приведена методика комплексной количественной оценки качества водки для ликеро-водочного производства, согласно принципам квалиметрии. In the article the method of complex quantitative assessment of the quality of vodka of alcoholic beverage production is presented, according to the principles of qualimetry.

Опис

Ключові слова

качество, комплексная количественная оценка, ликеро-водочное производство, quality, complex quantitative assessment, alcoholic beverages production, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Топольник, В. Г. Комплексная оценка качества водки / В. Г. Топольник, О. В. Кузьмин // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2008 р. : тези доповідей. - Ч. 1. - Харків : ХДУХТ, 2008. – С. 371-372.