Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблеми розвитку і удосконалення існуючих технологій м'ясної, олієжирової та молочної галузей в Україні та світі та створення нових підходів щодо оцінки якості і безпечності сировини і продуктів галузі на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств. The problems of development and improvement of existing technologies meat, oil and fat and dairy business in Ukraine and in the world and new approaches to assessment quality and safety of raw materials and products industry based on modern physico-chemical methods, use of alternative raw materials, advanced technology and energy saving equipment, improving the efficiency of enterprises.

Опис

Ключові слова

молочна галузь, нетрадиційна сировина, енергозбереження, обладнання, dairy industry, alternative raw materials, energy savings, equipment

Бібліографічний опис

Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції, 20–21 березня 2013 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки. – К. : НУХТ, 2013. – 169 с.

Зібрання