Моделювання ароматичних композицій з ефірної олії лаванди (lavandula) для інкапсулювання гуміарабіком

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З метою стабілізації хімічного складу ефірних олій (ЕО) проводять їх інкапсулювання, що передбачає нанесення на гідрофільні адсорбенти та утворення плівки навкруги краплин ефірної олії з одержанням сухого розчинного порошку або мікрокапсул. Це дає змогу зберігати хімічну структуру ароматичних сполук різних органічних класів ЕО, зменшувати швидкість їх випаровування і контролювати швидкість виділення при нанесенні на гідрофільні адсорбенти, що забезпечує подовження біологічної активності. In order to stabilize the chemical composition of essential oils (EO) spend their Inkapsulyuvannya that involves coating the hydrophilic adsorbents and film formation around drops of essential oil to form a soluble dry powder or microcapsules. This allows you to keep the chemical structure of organic aromatic compounds of different classes EA reduce their rate of evaporation and control release rate when applied to the hydrophilic adsorbents, providing extension of biological activity.

Опис

Ключові слова

ароматична композиція, ефірна олія, інкапсулювання, aromatic compositions, essential oil, encapsulation, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Чепель, Н. В. Моделювання ароматичних композицій з ефірної олії лаванди (lavandula) для інкапсулювання гуміарабіком / Н. В. Чепель // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24 — 25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 116-117.