Склад морозива (Патент на винахід № 110517)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад морозива, що містить молочний жир, сухий молочний залишок, фруктозу, стабілізатор, воду питну, який відрізняється тим, що додатково містить сорбіт. The composition of the ice cream containing milk fat dry milk residue, fructose, stabilizer, drinking water, wherein further comprising sorbitol.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 110517 UA, МПК А23G 09/32 (2006.01) Склад морозива / Осьмак Т. Г., Михайлюк І. Ю., Хільок Є. Е., Стахурський О. В. – u 2013 12333 ; заявл. 21.10.2013 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016 р.

Зібрання