Реструктуровані шинкові вироби високої біологічної цінності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В результаті виконаних досліджень було вивчено і розроблено композиційний склад реструктурованої шинки з оптимізованим хімічним складом і підвищеною біологічною цінністю. As a result of the performed research, the composition composition of the restored ham with an optimized chemical composition and high biological value was studied and developed.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, рецептура шинки, харчова цінність, амінокислотний склад, ham mix, nutritional value, amino acid composition

Бібліографічний опис

Лопушняк, А. М. Реструктуровані шинкові вироби високої біологічної цінності / А. М. Лопушняк, І. І. Кишенько // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІV міжнародна науково-практична конференція. – К. : НУБіП, 2014. - С. 109-110.