Склад морозива вершкового (Патент на корисну модель № 106869)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад морозива вершкового містить сухий знежирений молочний залишок, молочний жир, стабілізатор, глюкозно-фруктозний сироп, патоку та воду. The composition of ice cream contains fat dry milk residue milk fat, stabilizer, glucose-fructose syrup, molasses and water.

Опис

Ключові слова

морозиво, вершкове, ice cream, cream, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Патент №106869 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива вершкового / Поліщук Г. Є., Басс О. О., Бреус Н. М. – u 2015 11034; заявл. 11.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р.

Зібрання