Про геометричні ймовірності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглядаються задачи пов'язані з інтегральною геометрією і опуклим аналізом. Детальнорозглядається узагальнення формули Крофтона для тривимірного простору. Приведений розрахунок формули інваріантної міри для конкретного прикладу. In this paper presented problems related to integral geometry and convex analysis. The generalization Crofton formula for three-dimensional space is considered in detail. The formulas for some convex sets was calculated.

Опис

Ключові слова

задача Бюффона-Сильвестра, інваріантні міри, n-1)-опуклі множини, геометричні ймовірності, формула Крофтона, міра гіперплощін, buffon-Silvestr problem, invariant measure, (n-1)-convex body, geometrical probability, crofton formula, measure of hyperplanes

Бібліографічний опис

Герасін, О. І. Про геометричні ймовірності // Вісник університету «Україна» : теоретичне та науково-методичне видання – 2008. - № 6. - С. 104-108.

Зібрання