Інтенсифікований метод виробництва пельменів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конструкції обладнання для виробництва пельменів і вареників нині реалізують один і той самий спосіб виробництва. Вивчивши конструкції та провівши патентний пошук існуючого обладнання, автори дійшли висновку, що воно не відповідає сьогоднішнім вимогам щодо витрат енерго- і матеріалоресурсів. Construction equipments for production of dumplings and dumplings now implement the same method of production. After reviewing designs and conducting patent search existing equipment, the authors concluded that it does not meet today's requirements for expenditure of energy and material resources.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація, пельмені, обладнання, intensification, dumplings, equipment, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Мізник, Л. М. Інтенсифікований метод виробництва пельменів / Л. М. Мізник, В. М. Таран, А. О. Титарчук // Розроблення та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання в харчову та переробну промисловість : тези доповідей, 21-24 жовтня 1997 р. - С. 30.