Визначення швидкості процесу I карбонізації в наближеному до повного витиснення режимі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлено результати експериментальних досліджень зміни концентрації гідроксиду кальцію в часі в процесі I карбонізації соку основного вапнування цукрового виробництва. Запропоновано два методи визначення швидкості I карбонізації: прямого диференціювання та графічного диференціювання функції зміни концентрації СаО в часі. Наведено результати розрахунку та вибору проточного дозатора соку основного вапнування, який дав змогу стабілізувати витрату соку на апарат I карбонізації. Розроблено конструкцію експериментальної установки, яка забезпечує режим поступового зниження лужності соку від початкового до кінцевого значення. В комірках між масообмінними насадками гідродинамічний режим близький до повного перемішування. Отримано величину середнього часу перебування соку в колоні.Results of determination and mathematical description of the dynamic profile of non-filtered juice alkalinity in the apparatus were also used. Convergence of results is quite satisfactory if one compares function values obtained by two methods: approximation using least-squares procedure with derivation after that and graphic differentiation. It gives possibilities to select one of these methods to determine process velocity during study of stepwise carbonation. It is seen from the function diagram that three carbonation periods with stepped alkalinity decrease could be characterized with three linear parts for carbonation velocity. It was fulfilled straight-line approximation for graphic dependence of carbonation velocity. It was shown that the process of velocity decrease during three periods of carbonation in this mode could be characterized by proportion 6:3:1. The obtained results were used for development of carbonation method as well as for versions of apparatus implementation of the 1st carbonation process.

Опис

Ключові слова

карбонізація соку, стендова установка, carbonization of juice, stand installation, дозатор соку, сокогазова суміш, juice dispenser, juice mixture, швидкість карбонізації, графічне диференціювання, graphic differentiation, carbonization rate, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Скорик, К. Д. Визначення швидкості процесу I карбонізації в наближеному до повного витиснення режимі / К. Д. Скорик, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 3. – С. 215–222.

Зібрання