Технологічні аспекти виробництва морозива з прянощами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено композиції прянощів для їх використання у складі рецептур молочного морозива. Досліджено раціональні технологічні режими екстрагування прянощів. Встановлено вплив екстрактів прянощів на якісні показники морозива. Spice compositions for use in the formulation of milk ice cream have been developed. The rational technological regimes of extracting spices are investigated. The effect of spice extracts on the qualitative parameters of ice cream is established.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, екстракти, extracts, прянощі, spices, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Сапіга, В. Технологічні аспекти виробництва морозива з прянощами / В. Сапіга // Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 25-26 квіт., 2018 р., м. Львів. – Львів : ЛНУВМБ, 2018. – С. 130-131.