Дослідження хімічного складу шротів олійного виробництва як добавки у виробництві харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено хімічний склад олійних шротів та розглянуто перспективи їх використання у технологіях нових харчових продуктів. The chemical composition of oil cakes has been studied. The prospects of their use in technologies of new food products have been viewed.

Опис

Ключові слова

олійний шрот, oil cake, харчова цінність, nutrition value, функціональна добавка, functional ingredient, харчові продукти, food products, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Іванов, С. В. Дослідження хімічного складу шротів олійного виробництва як добавки у виробництві харчових продуктів / С. В. Іванов, А. І. Радзіховська, С. І. Усатюк // // Якість і безпека харчових продуктів : міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 листоп. 2013р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 196–197.