Використання білків сироватки в технологіях цукеркових мас типу м’якої нуги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нуга — кондитерський виріб, який відноситься до східних солодощів. Застосування білків сироватки в технологіях збивних цукеркових мас дозволить збагатити збивні кондитерські вироби та створити вироби з новою агрегатною білковою структурою. Nougat — confection that refers to Eastern sweets. The application of whey protein in technology allow mass churned candy confections churned enrich and create products with new aggregate protein structures.

Опис

Ключові слова

сухий яєчний білок, протеїн сироватки, піноутворювач, нуга, цукеркові маси, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, dried egg white, whey protein, foaming agent, nougat, candy mass

Бібліографічний опис

Використання білків сироватки в технологіях цукеркових мас типу м’якої нуги / Т. Каліновська, А. Білик, Т. Онофрійчук, С. Кияниця // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 80 міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 10 — 11 квітня 2014 р. - К. : НУХТ. - 2014. - Ч. 1. - С. 217—218.