Огляд ринку рибної продукції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглядається сучасний стан рибної продукції в Україні. Динамічний розвиток рибної промисловості потребує докладання сили методичної роботи всіх учасників ринку ланцюга від поставок до роздрібної реалізації, законодавчих і виконавчих органів, засобів масової інформації. The paper considers the current state of fish products in Ukraine. The dynamic development of the fishing industry requires the application of the methodological work of all market chain participants from supply to retail, legislative and executive bodies, and the media.

Опис

Ключові слова

рибна продукція, споживання, перероблення, fish products, consumption, processing, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Гордієнко, О.В. Огляд ринку рибної продукції в Україні / О. В. Гордієнко, М. К. Чиженко, В. В. Шутюк// Матеріали 85 Ювіл. Міжнар. наук.конферен. молод. учен., аспір. і студ. "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю НУХТ 11–12квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.1. – С.328.