Склад низькокалорійного білкового десерту (Деклараційний патент на корисну модель № 139566)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад низькокалорійного білкового десерту, що містить айвове пюре, сухий яєчний білок, воду, підсолоджувач, який відрізняється тим, що як підсолоджувач містить глюкозно-фруктозний сироп та додатково містить пюре з манго. The composition of a low-calorie protein dessert containing quince puree, dry egg white, water, a sweetener, which differs in that it contains glucose-fructose syrup as a sweetener and additionally contains mango puree

Опис

Ключові слова

білковий десерт, пюре з манго, сухий яєчний білок, айвове пюре, підсолоджувач, глюкозно-фруктозний сироп, protein dessert, quince puree, egg white powder, sweetener, glucose-fructose syrup, mango puree, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 139566 UA МПК A23L 21/10 (2016.01) A23L 29/30 (2016.01) A23J 1/08 (2006.01). Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Буряк Д. О. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06886 ; заявл. 19.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.

Зібрання