Штам бактерій Lactobacillus casei ssp. Rhamnosus, що використовується у виробництві заквашувальних культур для твердих і напівтвердих сичужних сирів (Патент на винахід № 85149)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено матеріали щодо новизни та права отримання патенту на використання у заквашувальних культурах для виробництва сирів нового штаму бактерій.

Опис

Ключові слова

технологічні фактори, технологические факторы, technological factors, закваска, ferment, штам бактерій, штамм бактерий, culture of bacteria, сироробство, сыроделие, cheesemaking, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент № 85149 Україна, МПК С 12 N 1/20, А 23С 19/00, А 23С 19/068 Штам бактерій Lactobacillus casei ssp. Rhamnosus, що використовується у виробництві заквашувальних культур для твердих і напівтвердих сичужних сирів / Кігель Н. Ф., Шульга Н. М. ; заявник та патентотрим. ТІММ УААН. – заявл. 12.11.07 ; опубл. 25.12.08, Бюл. № 24 2008 р.

Зібрання