Пісенна лірика Стінга в українських перекладах: формозмістові аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У цій статті окреслено принципи відтворення формальних (образності, мови, просодії) та змістових (тематика, проблематика) характеристик в українських інтерпретаціях пісенних творів Стінга. До опрацювання взято знакові тексти («Fragile» з альбому «…Nothing like the Sun», «Shape of My Heart» з альбому «Ten Summoner’s Tales», «Desert Rose» з альбому «Brand New Day») і менш відомий «The Wild Wild Sea» з альбому «The Soul Cages». The principles to reproduce the formal (imagery, speech, prosodic) and substantial (topical and problematic) features of Sting’s song verses interpreted by Ukrainians are outlined in this paper. The objects of this research were the famous tracks («Fragile» from «…Nothing like the Sun», «Shape of My Heart» from «Ten Summoner’s Tales», «Desert Rose» from «Brand New Day»), together with such a hidden gem as «The Wild Wild Sea» from «The Soul Cages».

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, пісня, поезія, переклад, творчість Стінга, форма, зміст, мова, song, poetry, translation, Sting's works, form, substance, language

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Пісенна лірика Стінга в українських перекладах: формозмістові аспекти / Н. В. Науменко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету. – 2023. – №19. – С. 82–88