Використання пюре з виноградних вичавок в технології фруктово-желейних цукерок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з пріоритетних напрямів кондитерської галузі є розроблення інноваційних технологій із застосуванням нетрадиційних інгредієнтів, що дають змогу суттєво змінювати структуру виробів, поліпшити їх органолептичні показники, підвищити харчову цінність. One of the priorities of the confectionery industry is to develop innovative technologies using non-traditional ingredients, giving able to significantly change the structure of products, improve their organoleptic performance, increase the nutritional value.

Опис

Ключові слова

фруктово-желейні цукерки, кондитерська галузь, пюре з виноградних вичавок, fruit and jelly candy, confectionery industry, mashed grape marc, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Використання пюре з виноградних вичавок в технології фруктово-желейних цукерок / Т. В. Каліновська, В. І. Оболкіна, С. Г. Кияниця, Т. В. Онофрійчук / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 83.