Склад морозива ароматичного або льоду (Патент України на корисну модель № 55095)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення складу морозива ароматичного або льоду шляхом використання екстракту котовника, який містить біологічно-активні речовини та є новим смако-ароматичним рецептурним компонентом для вказаних видів морозива. The basis of the utility model tasked with improving the composition of aromatic ice cream or ice by using catnip extract, which contains biologically active substances and a new prescription flavoring ingredient for these kinds of ice cream.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, природні смакові та ароматичні компоненти, is natural to taste and aromatic components, екстракт котовника, extract catnip, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 55095 UA, МПК А23G 9/00 (2009) Склад морозива ароматичного або льоду / Українець А. І., Поліщук Г. Є., Гулак О. В., Перцевий Ф. В., Гурський П. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201004796 ; заявл. 21.04.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010 р.

Зібрання