Застосування методу головних компонент для ідентифікації різних видів молока

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Молоко та молочні продукти відносяться до найбільш цінних оздоровчих продуктів у всі періоди життя людини. Тому особливе занепокоєння суспільства викликає інформація про можливу фальсифікацію молочної продукції. Молоко и молочные продукты относятся к наиболее ценным оздоровительным продуктам во все периоды жизни человека. Поэтому особенную обеспокоенность общества вызывает информация о возможной фальсификации молочной продукции. Milk and milk products are the most valuable health products in all periods of life. Because society is particular concern about the possible falsification of dairy products.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, види молока, фальсифікація молочної продукції, метод головних компонент, ідентифікація молочної продукції, виды молока, фальсификация молочной продукции, метод главных компонент, идентификация молочной продукции, types of milk, adulteration of milk products, the principal components method, identification of dairy products, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Застосування методу головних компонент для ідентифікації різних видів молока / Н. П. Суходольська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 128-130.