Спосіб виробництва помадних цукерок (Патент на корисну модель № 70643)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на корисну модель. Запропонований спосіб виробництва помадних цукерок, що складається з приготування помадної маси, змішуванні помадної маси з рецептурними компонентами, формуванні виробів, охолодженні та пакуванні, який відрізняється тим, що до помадної маси додається сироп з масовою часткою редукуючих речовин 40-65%.

Опис

Ключові слова

цукерка, помада, сироп, редукуючі речовини, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, sweet, fondant, syrup, reducing substances

Бібліографічний опис

Патент 70643 UA, МПК A23G 3/00 Спосіб виробництва помадних цукерок / Дорохович А. М., Гавва О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u20031211874 ; заявл. 18.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10, 2004 р.

Зібрання