Склад соусу «Бесто» (Патент на корисну модель № 94869)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запатентовано склад соусу емульсійного типу «Бесто», виготовленого на основі фітоолійного каратиновмісного напівфабрикату, який має підвищену харчову та біологічну цінність. Patented composition of emulsion type sauce "Best", prepared on the basis of fitomaslyanogo karatinosoderzhaschego semi that has raised food and biological value.

Опис

Ключові слова

соус емульсійного типу, sauce emulsion type, фітоолійний каратиновмісний напівфабрикат, phyto and oil carotene containing semi-finished product, біологічно активні компоненти, biologically active components, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 94869, МПК А 23 L 1/39 (2006.01). Склад соусу «Бесто» / Г. М. Лявинець, О. О. Івахно, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, Л. Ю. Арсеньєва; заявник та патентовласник – Національний університет харчових технологій. - № u 2014 04392; заявл. 23.04.2014; опубл. 10.12.2014. Бюл. № 23.

Зібрання