Спосіб виробництва коньяку (Деклараційний патент на корисну модель № 103609)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва коньяку передбачає попередню витримку коньячного спирту у присутності подрібненої деревини дуба двох типів: натуральної (світлої) та термообробленої (темної) як окремо, так і у співвідношенні від 1:5 до 5:1 дозою від 0,1 до 10 г/дм3, відокремлення її та подальшу витримку спирту у бочці. The method involves the production of cognac brandy alcohol prior restraint in the presence of oak chopped two types: natural (light) and heat treated (dark) both individually and in the ratio of 1: 5 to 5: 1 dose of 0.1 to 10 g / dm3 , and further separation of alcohol exposure in a barrel.

Опис

Ключові слова

коньяк, cognac, деревні відходи, woodwastes, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 103609, МПК (2016.01) C12G 3/07. Спосіб виробництва коньяку / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – №u201505688 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.

Зібрання