Засадничі підходи щодо методів контролю жировмісних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Точність і відтворюваність методів аналізу жирів визначається застосовуванням розчинників. The accuracy and consistency of the methods for analyzing fats depends on the determination of retailers.

Опис

Ключові слова

олія, oil, міжмолекулярні взаємодії, intermolecular interactions, жир, fat, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Романовська, Т. І. Засадничі підходи щодо методів контролю жировмісних продуктів / Н. Романовський, Т. Романовська // Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи : тези доповідей I-ої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 09 грудня 2022 р. – Київ : ГО «МАН», 2022. – С. 93.