Використання нетрадиційної сировини в технологіях цукеркових мас типу м’якої нуги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Застосування білків сироватки в технологіях збивних цукеркових мас дозволить збагатити збивні кондитерські вироби та створити вироби з новою агрегатною білковою структурою. The use of whey proteins in whipped candy mass technology will enrich whipped pastry products and create a new aggregate protein structure.

Опис

Ключові слова

кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, цукеркова маса, м'яка нуга, нетрадиційна сировина, alternative raw materials, soft nougat, candy mass

Бібліографічний опис

Оболкіна, В. І. Використання нетрадиційної сировини в технологіях цукеркових мас типу м’якої нуги / В. І. Оболкіна, С. Г. Кияниця, Т. В. Каліновська // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 92-93.