Фаговий моніторинг молочної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що біля 80% продуктів були забруднені фагами лактобактерій. Показано, що важливим зовнішнім джерелом бактеріофагів на виробництві можуть бути заквашувальні препарати. Проведено дослідження з виявлення лізогенного стану молочнокислих бактерій. Доведено, що фаговий моніторинг дозволяє встановити джерела, ступінь фагового забруднення - необхідні показники для розробки ефективних протифагових програм. It was found that about 80 % of products were contaminated with lactic acid bacteria phages. It was shown that starters may be an important external source of bacteriophages in the production. A study on the identification of lactic acid bacteria lysogenic state was conducted. It was proved that phage monitoring allows to set the source, the degree of phage contamination – the necessary parameters for development of effective anti-phage programs.

Опис

Ключові слова

бактеріофаги, індукція, лізогенність, моніторинг, bacteriophages, induction, lysogenic, monitoring

Бібліографічний опис

Науменко, О. В. Фаговий моніторинг молочної продукції / О. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 6. – С. 21–26.

Зібрання