Спосіб виробництва вареної ковбаси, збагаченої кальцієвмісною добавкою (Патент на корисну модель № 80261)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачею корисної моделі є розробка способу виробництва варених ковбасних виробів, збагачених кальцієм. The goal is to develop a useful model of the mode of production of cooked sausages, enriched with calcium.

Опис

Ключові слова

ковбасні вироби, кальцій, фарш, м’ясна сировина, sausages, calcium, minced meat, raw meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 80261, UA МПК A23L 1/31 (2006.01). Спосіб виробництва вареної ковбаси, збагаченої кальцієвмісною добавкою / Пешук Л. В., Галенко О. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u2012 11770 ; заявл. 11.10.2012 ; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10.

Зібрання