Вивчення вмісту біологічно активних сполук у листі монарди двійчастої з метою використання пряно-ароматичної фітосировини при створенні крекеру з подовжени терміном

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено вміст біологічно активних сполук у листі монарди двійчастої, ідентифіковано склад фенольних, ароматичних сполук, терпенів, терпеноїдів, цукрів та інших речовин. Доведено високий антиоксидантний потенціал сировини, завдяки наявності фенолкарбонових кислот, флавоноїдів та бактерицидні властивості завдяки вмісту тимолу, карвакролу, d-гермакрину, альфа-терпіноліну. Обґрунтовано ефективність використання вітчизняної пряно-ароматичної фітосировини у технологіях нових харчових продуктів, зокрема крекерів з пікантним смаком, як природного антиоксиданта, консерванта, ароматизатора. It was determined the content of biologically active compounds in leaves of monarda didyma, it was identified the composition of such components as phenolic and aromatic compound, terpenes, terpenoids, sugars and other substances. The high antioxidant potential of raw materials is proven due to the presence of phenolcarbonic acids, flavonoids and also the bactericidal properties due to the content of thymol, carvacrol, d-germacrene, α-terpinolene. The efficiency of the use of native spice-aromatic phyto raw materials as natural antioxidant, preservation agent and flavoring in the technologies of new food products, especially crackers with spicy taste, is substantiated.

Опис

Ключові слова

монарда двійчаста, біологічно активні речовини, антиоксиданти, ароматичні сполуки, консерванти, пряно-ароматична фітосировина, фенольні сполуки, monarda didyma, biologically active compounds, antioxidants, aromatic compounds, preservation agents, spice-aromatic phyto raw materials, phenolic compounds, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Вивчення вмісту біологічно активних сполук у листі монарди двійчастої з метою використання пряно-ароматичної фітосировини при створенні крекера з подовженим терміном придатності / В. І. Оболкіна, Т. Т. Носенко, О. О. Дзигар, Д. Б. Рахметов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2017. - Т. 23, № 6. - С. 127-137

Зібрання