Дослідження процесу дихання зерна сої під час солодування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При солодуванні зерна відповідно до інтенсивності дихання подається необхідна кількість холодного повітря, що дає змогу підтримувати кисневий і температурний баланс. Соя — нетрадиційна сировина для виробництва солоду. За хімічним складом вона істотно відрізняється від злакових і бобових культур за співвідношенням білків, жирів і вуглеводів. In soloduvanni grain according to the intensity of breathing submitted the required number of cold air, allowing oxygen and maintain temperature balance. Soya - alternative raw materials for the production of malt. The chemical composition is significantly different from cereal and legume crops in the ratio of proteins, fats and carbohydrates.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, дріжджі, ферментні препарати, соя, солод, зерно, soy, malt, corn, yeast, enzymes

Бібліографічний опис

Дослідження процесу дихання зерна сої під час солодування / І. С. Арсенюк, А. В. Тарасенко, В. Ф. Коцюба та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 70-та наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 20-21 квітня 2004 р. – Київ : НУХТ, 2004. – Ч. ІІ. – С. 19.