Спосіб адсорбційного очищення овочевих соків (Патент на корисну модель № 44034)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб адсорбційного очищення овочевих соків, що передбачає адсорбцію пектинових речовин природним дисперсним мінералом, який відрізняється тим, що як адсорбент використовується монтморилоніт в кількості 3,23…9,09% мас. при температурі обробки соку 20…25С та тривалості обробки 45…50 хвилин. Method adsorbtsionnooy purification vegetable juices, comprising adsorption pectin natural mineral particulate which is characterized in that montmorillonite is used as the adsorbent in an amount of 3.23 ... 9.09% by weight. at a temperature of 20 ... processing juice 25 C and duration of treatment 45 ... 50 minutes.

Опис

Ключові слова

адсорбент, монтморилоніт, овочевий сік, очищення, adsorbent, montmorillonite, vegetable juice, cleaning, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 44034 U МПК, С12Н 1/06 (2009.01) : Спосіб адсорбційного очищення овочевих соків / Шейко Т. В., Мельник Л. М. ; Власник: Національний університет харчових технологій; заявл. 19.05.2009; опубл.10.09.2009, Бюл. № 17.

Зібрання