Постринкові особливості готельно-ресторанного бізнесу та туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, готельно-ресторанний бізнес, ноосферні технології, туризм, hotel-restaurant business, noosphere technology, tourism

Бібліографічний опис

Яненко Л. П. Постринкові особливості готельно-ресторанного бізнесу та туризму / Л. П. Яненко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, прсвяченої 135-річчю Нвціонального університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р.- К. : НУХТ, 2019 р. - С. 63