Динаміка формування інноваційної активності підприємств методом нечіткої кластеризації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено результати методичного підходу до прогнозування тенденцій в динаміці формування інноваційної активності підприємств з використанням нечіткої кластеризації та фокусування підприємств за векторами тиску з урахуванням їх ознак. In the article the author presents the results of the methodical approach to forecasting the trends in the dynamics of enterprises’ innovation activity formation with a usage of fuzzy clustering and enterprises focusing at pressure vectors considering their characteristics.

Опис

Ключові слова

innovation activity efficiency, pressure vector, focusing model-system, cluster analysis, результативність інноваційної діяльності, вектор тиску, модель-система фокусування, кластерний аналіз

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Динаміка формування інноваційної активності підприємств методом нечіткої кластеризації / О. Б. Бутнік-Сіверський, Н. С. Коткова // Інтелектуальна власність в Україні. - 2012. - № 12. - С. 42-48.

Зібрання