Інвестиційна привабливість підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто комплексну порівняльну рейтингову оцінку інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств спиртової галузі, яка враховує реальні досягнення найкращих підприємств. Оцінка інноваційної та інвестиційної привабливості – перший крок для прийняття рішення щодо доцільності капіталовкладень у підприємство, його придбання або порівняльної характеристики з аналогічними підприємствами певної галузі.
The paper considers a comprehensive comparative rating assessment of innovation and enterprise investment attractiveness alcohol industry, which takes into account the real best companies. Evaluation of innovation and investment attractiveness - the first step to making a decision regarding the advisability of investment in the company, its acquisition or comparable properties with similar enterprises of a certain area.

Опис

Ключові слова

інвестиційна привабливість, рейтинг, рейтингова оцінка, система показників, підприємство-еталон, спиртова галузь, investment attractiveness, ranking, rating, system performance, enterprise-standard, alcohol haluztytsiyna appeal enterprise

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Інвестиційна привабливість підприємства / О. Бутнік-Сіверський, Г. Шматкова, Н. Силантьєва // Харчова і переробна промисловість. – 2005. - № 5. – С. 13-15.

Зібрання