Екологічно безпечне виробництво молоковмісної продукції дитячого харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На підприємствах із виробництва молочного дитячого харчування утворюються стоки, які доцільно очищати біологічними способами. Для їх інтенсифікації використовують носії, на яких закріплюють організми активного мулу. Проведені дослідження дозволяють зробити висновки, що використання іммобілізованої мікрофлори є доцільним та ефективним – прикріплена мікрофлора очисної споруди виявляла набагато більшу біохімічну активність, ніж вільно плаваючі пластівці активного мулу в рідкому середовищі; в стандартних умовах (без застосування нерозчинного носія) процес повного очищення завершувався за 48 год, ефективність очищення становила приблизно 95 – 97 %; при малій концентрації адсорбенту (1 г/дм3) швидкість очищення прискорюється на 25 %, тобто аеробна ферментація скорочувалась до 36 год; велика концентрація жовтого сапоніту (4 г/дм3) призводила до повного очищення стоків за 24 год.

Опис

Ключові слова

дитяче харчування, стічні води, біологічне очищення, інтенсифікація очищення, іммобілізація активного мулу, baby food, sewage, biological treatment, intensification of treatment, immobilization of activated sludge, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Сулейко, Т. Л. Екологічно безпечне виробництво молоковмісної продукції дитячого харчування / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 113–115.