Сучасні методи менеджменту безпечності харчових продуктів Система НАССР

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику „Сучасні методи менеджменту безпечності харчових продуктів” подано основи системи НАССР. Сутність системи управління безпекою харчових продуктів НАССР полягає у виявленні та контролі біологічних, хімічних, фізичних та інших чинників, матеріалів або продуктів, що негативно впливають або за певних умов можуть негативно впливати на здоров’я людини, в критичних точках технологічного процессу виробництва харчових продуктів. Цей стандарт описує елементи системи управління якістю та безпекою харчових продуктів, яка заснована на семи принципах НАССР, що визнані міжнародною спільнотою: Для застосування системи НАССР на харчових підприємствах України Українським державним науково-виробничим центром стандартизації метрології та сертифікації (УкрЦСМ) державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики розроблено і внесено ДСТУ 4161-2003. Впровадження методології НАССР у практику вітчизняних підприємств викликане необхідністю забезпечення безпечності продукції, що випускається, з метою захисту споживача і сприяння цим підприємствам у міжнародній торгівлі.

Опис

Ключові слова

охорона здоров'я, безпека харчових продуктів, агропромисловий комплекс, health care, safety of food stuffs, agroindustrial complex

Бібліографічний опис

Соболєв, А. С. Сучасні методи менеджменту безпечності харчових продуктів. Система НАССР : навч. посібник / А. С. Соболєв. – Київ : ІПДО НУХТ, 2005. - 34 с.