Токсичні домішки в алкогольних напоях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

етанол, метанол, спирт, метиловий спирт, горілчані вироби, токсичні домішки, сивушні олії, ethanol, methanol, alcohol, methyl alcohol, vodka products, toxic impurities, fusel oils, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Мазур, Л. М. Токсичні домішки в алкогольних напоях / Л. М. Мазур, С. О. Ковальова // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. III міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. - К. : НУХТ, 2017. - С. 166-167.