Варена ковбаса "Вікторія" (Патент № 103399)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено варену ковбасу, яка включає яловичину першого сорту, нітрит натрію, сіль кухонну, спеції, яка відрізняється тим, що як спеції містить тмин, паприку, гірчицю та додатково містить свинину напівжирну, сироватку молочну суху, воду та добавку „Вікторія”. Designed cooked sausage, which includes first-class beef, sodium nitrite, salt, spices, which is characterized in that both contain spices cumin, paprika, mustard, and further contains pork meat, milk, dry whey, water and additive "Victoria."

Опис

Ключові слова

добавка „Вікторія”, паприка, ковбаса, свинина, яловичина, beef, addition "Victoria", sausage, pork, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 103399 UA, МПК А 23L 1/314, А 23L1/317 Варена ковбаса „Вікторія” / Крижова Ю. П., Березовська І. З., Філоненко М. І., Бомко І. В. ; патентовласник НУХТ. - № а 201200695 ; заявл. 23.01.2012 ; опубл.10.10.2013, Бюл. № 19.

Зібрання