Штам бактерій Lactobacillus helveticus, що використовується у виробництві заквашувальних культур для твердих сичужних сирів (Патент на винахід № 76906)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено матеріали щодо новизни та права отримання патенту на використання у заквашувальних культурах для виробництва сирів нового штаму бактерій.

Опис

Ключові слова

технологічні фактори, технологические факторы, technological factors, закваска, ferment, штам бактерій, штамм бактерий, culture of bacteria, сироробство, сыроделие, cheesemaking, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент № 76906 Україна, МПК С 12 N 1/20, А 23С 19/032, C 12 R 1|225 (2006/01) Штам бактерій Lactobacillus helveticus, що використовується у виробництві заквашувальних культур для твердих сичужних сирів / Кігель Н. Ф., Шульга Н. М., Боднарчук О. В. ; заявник та патентотрим. ТІММ УААН. – заявл. 01.03.05 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9 2006 р.

Зібрання