Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27243
Title: Вивчення перерозподілу форм зв’язків вологи у помадній масі, збагаченій порошком із банану
Authors: Янчик, Марія Володимирівна
Вашека, Оксана Миколаївна
Янчик, Олена Петрівна
Keywords: помадна маса
форми вологи
порошок із банану
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
an overweight mass
moisture forms
banana powder
Issue Date: 2016
Citation: Янчик, М. В. Вивчення перерозподілу форм зв’язків вологи у помадній масі, збагаченій порошком із банана / М. В. Янчик, О. П. Янчик, О. М. Вашека / Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса, 2016. – С. 81-82.
Abstract: Помадна маса (ПМ) – це оздоблювальний напівфабрикат, отриманий в результаті кристалізації сахарози з пересичених цукрово-патокових розчинів. Помада складається з трьох фаз – твердої, рідкої та газоподібної. Тверда фаза являє собою дрібні кристали сахарози, рідка фаза представлена міжкристалічним цукрово-патоковим розчином, а газоподібна – бульбашками повітря, якими насичується ПМ під час збивання. Залежно від хімічного складу ПМ, співвідношень рецептурних інгридієнтів із різними типами зв’язків та їх здатністю до кристалоутворення формуються фізичні властивості даного напівфабрикату. Lipstick (PM) is a finishing semi-finished product obtained by crystallization of sucrose from supersaturated sugar solutions. Lipstick consists of three phases - solid, liquid and gaseous. The solid phase is a small sucrose crystal, the liquid phase is represented by an intercrystal sugar solution, and the gaseous air bubbles, which are saturated with PM during whipping. Depending on the chemical composition of the PM, the ratios of prescription ingredients with different types of bonds and their ability to crystallize, the physical properties of this semifinished product are formed.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27243
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЗДІЛ 3-27-28.pdf250,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.