Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28542
Title: Дослідження антиокислювальної здатності ланоліну в системі КТІОЛ
Authors: Ярмоліцька, Олена Сергіївна
Осейко, Микола Іванович
Романовська, Тетяна Іванівна
Keywords: кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
ланолін
олія соняшникова високоолеїнова
антиоксидантні властивості
lanolin
high oleic sunflower oil
antioxidant properties
Issue Date: 2018
Citation: Ярмоліцька, О. Дослідження антиокислювальної здатності ланоліну в системі КТІОЛ / О. Ярмоліцька М. Осейко, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018 р. – Ч.1. – С. 424.
Abstract: Проблема удосконалення та розробки нових технологій, продуктів і препаратів є актуальною для всіх галузей промисловості. Одним із напрямів конструювання інноваційних продуктів і препаратів є використання в ліпідовмісних композиціях восків, воскоподібних продуктів і їхніх фракцій з ліпофільно-гідрофільними, функціональньно-технологічними та функціональними властивостями. The problem of improving and developing new technologies, products and drugs are relevant for all industries. One of the directions of designing innovative products and preparations is the use in lipid-containing compositions of waxes, waxy products and their fractions with lipophilic-hydrophilic, functional-technological and functional properties.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28542
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Investigation of the antioxidant capacity of lanolin in the KTIOL system.pdf365,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.