Дослідження смакових якостей харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Смакові відчуття мають велике значення у дослідженні якості та безпеки харчових продуктів. Дослідження смаку проводять якісно та кількісно. Для покращення смакових властивостей продуктів у харчовій промисловості в якості харчових добавок широко застосовуються смакові речовини — модифікатори смаку. The taste feeling matter very much in research of quality and safety of food products. Researches of taste conduct qualitatively and in number. For the improvement of taste properties of products in food industry as food additions taste substances – modifiers of taste are widely used.

Опис

Ключові слова

харчові добавки, інтенсивність смаку, смакові відчуття, food additions, intensity of taste, taste feeling, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Рябушко, К. А. Дослідження смакових якостей харчових продуктів / К. А. Рябушко, Т. І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 73-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2007 р. – К. : НУХТ, 2007 – Ч. IІ. – С. 85.