Підвищення якості сирів голландської групи завдяки застосуванню бактеріальних препаратів прямого внесення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведена характеристика нового бактеріального препарату прямого внесення для сирів голландської групи та готового продукту з його використанням. Description of new bacterial preparation of the direct bringing is resulted for cheeses of the Dutch group and prepared product with his use.

Опис

Ключові слова

сири голландської групи, бак препарати прямого внесення, якість, технологія, cheeses of the Dutch group, bak preparaty of the direct bringing, quality, technology, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Шульга, Н. М. Підвищення якості сирів голландської групи завдяки застосуванню бактеріальних препаратів прямого внесення / Н. М. Шульга, Н. Ф. Кігель // Харчування як фактор формування здоров’я населення : збірка тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15–16 травня 2003 р. – К. : ІГМЕ АМН. - 2003. – 103 с.