Проект відділення ферментації пивзаводу потужністю 12 млн дал пива на рік з впровадженням інноваційних технологій зброджування пивного сусла та фільтрування пива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

зброджування пивного сусла, дріжджі, циліндро-конічний бродильний апарат, фільтрування, кізельгур, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Ковальова, К. О. Проект відділення ферментації пивзаводу потужністю 12 млн дал пива на рік з впровадженням інноваційних технологій зброджування пивного сусла та фільтрування пива : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 181 Харчові технології / Катерина Олександрівна Ковальова ; наук. керівник Анатолій Михайлович Куц. – Київ, 2021. – 102 с.